VIII SEMINARIUM METEORYTOWE Olsztyn 2015

VIII SEMINARIUM METEORYTOWE organizowane przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe
i Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Olsztyn, 24 – 25 kwietnia 2015 r.

SZCZEGÓŁY