Odznaka Towarzystwa

   

POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE

V KONFERENCJA METEORYTOWA PTM
/ WALNE ZEBRANIE PTM / WROCŁAW 2008


Opracował: J. Bandurowski przy współpracy T. Jakubowskiego


WSTĘP

 

Organizatorzy oraz Zarząd PTM zapraszają na V Konferencję Meteorytową i Walne Zebranie członków Towarzystwa, które odbędą się na wiosnę 2008r. Wszelkie szczegóły przedstawiamy poniżej, informacje są aktualizowane na bieżąco.

1. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
2. TABLICA E.F.F.CHLADNIEGO
3. PRZEMYŚLENIA AMATORA


KOMITET ORGANIZACYJNY, PATRONAT, SPONSORZY

Komitet Organizacyjny:

- Sławomir Derecki
- Tomasz Jakubowski
- Dr Jolanta Muszer
- Dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
- Jakub Radwan

Komitet Naukowy:

- Dr hab. Stanisław Ciechanowicz
- Prof. dr hab. Ryszard Kryza
- Dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski


Komitet Honorowy - Patronat:

- Prof. dr hab. Leszek Pacholski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
- Prof. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
- Prof. dr hab. Stanisław Lorenc - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty - Rektor Politechniki Wrocławskiej
- Prof. dr hab. Łukasz Karwowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
- Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki - Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Członek Komitetu Badań Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk
- Prof. dr hab. Stanisław Staśko - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
- Prof. dr hab. Jacek Puziewicz - Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
- Prof. dr hab. Michał Sachanbiński - Kierownik Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Członek Prezydium Komitetu Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk, Rektor Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
- mgr Rafał Jurkowlaniec - Wojewoda Dolnośląski
 


Patronat medialny:

- Gazeta Wyborcza


TERMIN KONFERENCJI

18-19-20 kwietnia 2008r. (piątek - niedziela).


MIEJSCE KONFERENCJI

Instytut Nauk Geologicznych, Wrocław, ul.Cybulskiego 30


KOSZTY UDZIAŁU

Opłata konferencyjna w wysokości 50zł (40zł ulgowa dla uczniów i studentów) na pokrycie kosztów konferencji oraz wydawnictwa z materiałami konferencyjnymi. Opłaty zbiera, potwierdza i rozlicza PTM. Opłaty konferencyjne wnosi się na miejscu.


TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Termin zgłoszenia uczestnictwa - do 31.01.2008r. Zachęcamy do zgłaszania się już w tej chwili. Lista uczestników - dalej. Zgłoszenia wysyła się na adres - illaenus@gmail.com.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

zgłoszenie udziału / zgłoszenie wersja txt


LISTA UCZESTNIKÓW

Lista uczestników w załączeniu >>>>


ADRES DO KORESPONDENCJI W SPRAWIE KONFERENCJI

Centrum korespondencyjne: ul.Szewska 18, 50-139 Wrocław (Galeria Sławomira Dereckiego).
Artykuły na konferencje przyjmuje: dr Tadeusz Przylibski, tadeusz.przylibski@pwr.wroc.pl.
Z
głoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmuje: Tomasz Jakubowski, illaenus@gmail.com.


PROGRAM KONFERENCJI

1 dzień

PIĄTEK 18.IV. 

 1. UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY E. F. F. CHLADNIEGO W MUZEUM MINERALOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO (ul. Kuźnicza 22)

(9:00 – 9:30) 

 1. PRZEJŚCIE DO GMACHU GŁÓWNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
  I AULI LEOPOLDINA POŁĄCZONE ZE ZWIEDZANIEM (prowadzi Prof. A. Grodzicki)

(9:30 – 10:30) 

 1. SESJA UROCZYSTA W AULII LEOPOLDINA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

10:30 – 11:00 Jadwiga Biała – Chladni – ojciec akustyki i meteorytyki

11:00 – 11:30 Wiesław Czajka – Cmentarz Wielki we Wrocławiu – miejsce pochówku E. F. F. Chladniego

11:30 – 12:00 Andrzej Dobrucki – Ernst Chladni i początki nowoczesnej akustyki

12:00 – 12:30 Andrzej Grodzicki – Uniwersytet Wrocławski w czasach Ernsta Friedricha Chladniego 

 1. ZWIEDZANIE GMACHU GŁÓWNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO C.D.

(prowadzi Prof. A. Grodzicki) (12:30 – 13:00) 

13:30 – 14:00 OBIAD (Plac M. Borna, stołówka na parterze obok sali Rzewuskiego) 

 1. Sesja II (ul. Cybulskiego, Rotunda, sala im. Rzewuskiego)

14:20 – 14:40 Wojciech T. J. Stankowski – Nowe dane o czasie upadku meteorytu Morasko

14:40 – 15:00 Agnieszka Dziurdzi – Mineralogiczne badania osadów wokół meteorytów na terenie rezerwatu „Meteoryt Morasko”

15:00 – 15:20 Marcin Siepak, Andrzej Muszyński, Karel Novotny, Tomáš Vaculovič – Roztwory wypływające z wietrzejącego meteorytu Morasko

15:20 – 15:40 Mikołaj Popławski, Karol Józwiak, Tomasz Kachlicki – Badania mikrostruktury meteorytu Morasko

15:40 – 16:00 Andrzej Muszyński, Łukasz Karwowski, Ryszard Kryza, Andrzej S. Pilski – Aktualny stan badań nad meteorytem Morasko 

16:00 – 16:30 kawa/herbata 

 1. Sesja III (ul. Cybulskiego, Rotunda, sala im. Rzewuskiego)

16:30 – 16:50 Janusz W. Kosiński – Czy we Fromborku jest krater meteorytowy?

16:50 – 17:10 Ewelina Kamińska, Janusz W. Kosiński – Upadek i rozmieszczenie fragmentów meteorytu Pułtusk

17:10 – 17:30 Hieronim Hurnik – Kratery meteorytowe na Marsie

17:30 – 17:50 Jolanta Muszer, Joanna Haydukiewicz – Meteoryty a masowe wymierania w historii Ziemi 

18:00 – 18:30 SESJA POSTEROWA (ul. Cybulskiego, Rotunda, sala im. Rzewuskiego) 

1. Grzegorz Uścinowicz – Metaliczne sferule w osadach kenozoiku – występowanie i problem zanieczyszczeń antropogenicznych

2. Wiesław Czajka – Mapa spadków materii kosmicznej na obszar Polski 

18:30 – 19:00 KOLACJA (Plac M. Borna, stołówka na parterze obok sali Rzewuskiego)
 

2 dzień

SOBOTA 19.IV. 

 1. Sesja IV (ul. Cybulskiego, Rotunda, sala im. Rzewuskiego)

09:30 – 09:50 Łukasz Karwowski – Klasyfikacja meteorytów z Sahary

09:50 – 10:10 Andrzej S. Pilski, Łukasz Karwowski, Jacek Siemiątkowski – Reklasyfikacja meteorytu Pułtusk

10:10 – 10:30 Krzysztof Owocki – Reklasyfikacja chondrytu zwyczajnego Sahara 02500

10:30 – 10:50 Tadeusz A. Przylibski, Ryszard Kryza, Andrzej S. Pilski – Klasyfikowanie chondrytów zwyczajnych – kolejność prac, metody, sprawy formalne i inne problemy

10:50 – 11:20 kawa/herbata

 1. Sesja V (ul. Cybulskiego, Rotunda, sala im. Rzewuskiego)

11:20 – 11:40 Bogusława Hurnik – Meteoryt Tagish Lake – związki organiczne

11:40 – 12:00 Tomasz Jakubowski, Anna Karczemska, Marcin Kozanecki, Marian Szurgot, Krzysztof Jakubowski, Stanisław Mitura – Węgiel w ureilitach

12:00 – 12:20 Agnieszka Gurdziel, Łukasz Karwowski – Porównanie wietrzenia meteorytów Pułtusk i Morasko

12:20 – 12:40 Magdalena Pilska-Piotrowska – Kolekcjonerstwo meteorytów w Polsce

13:00 – 14:00 OBIAD (Plac M. Borna, stołówka na parterze obok sali Rzewuskiego)

 1. Sesja VI (ul. Cybulskiego, Rotunda, sala im. Rzewuskiego)

15:00 – 15:20 Marcin Stolarz, Zbigniew TyminskiPlanowanie i organizacja wypraw poszukiwawczych

15:20 – 15:40 Jan Koziar, Antoni Stryjewski – Fluidyzacyjna geneza materii chondrytowej

15:40 – 16:00 Józef Rosiecki – Meteory a radiokomunikacja z ich wykorzystaniem w służbie amatorskiej

 1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTO-WEGO (ul. Cybulskiego, Rotunda, sala im. Rzewuskiego)

(16:30 – 19:00)

20:00 – 23:00 UROCZYSTA KOLACJA (Plac M. Borna, stołówka na parterze obok sali Rzewuskiego)
 

3 dzień

NIEDZIELA 20.IV. 

 1. ZWIEDZANIE WROCŁAWIA z przewodnikiem PTTK (10:00 – 13:00)
   

REFERATY 

j.w.

INFORMACJE DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH REFERATY DO PUBLIKACJI

1) Autorzy referatów mają na ich wygłoszenie i przewidywaną dyskusję 20 minut. Do dyspozycji prelegentów będą: rzutnik do folii, rzutnik komputerowy. Termin zgłaszania tematów referatów: 29.02.2008r. Referaty będą publikowane.
2) Do wygłoszenia będą przyjmowane w pierwszej kolejności referaty, które będą przygotowane do publikacji. Termin nadsyłania prac do publikacji upływa 29.02.2008r.
3) Poniżej dostępne są szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących referatów. 

wymogi , szablon , formularz zgłoszenia referatu, posteru


POSTERY


j.w.


INFORMACJE DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH POSTERY

1) Autorzy posterów przygotowują je w dowolnej postaci. Termin nadsyłania tytułów posterów upływa 29.02.2008r. Treść posterów będzie publikowana.
2) Termin nadsyłania prac do publikacji upływa 29.02.2008r
3) Przy przygotowaniu treści posterów do publikacji obowiązują wymogi jak dla referatów - wymogi


NOCLEGI

Hostel Avantgarde, Wrocław, ul.Kościuszki 55 (200 m od dworca PKP, na rogu z ul.Kołłątaja, 15-20 min. od miejsca wykładów, również dojazd z placu Kościuszki w pobliże ul. Cybulskiego tramwajami nr 6 i 7), cennik: 45zł w pokojach 4 i 6 osobowych, 60zł w pokoju 2 osobowym, w cenę wliczona jest pościel i ręczniki, kuchnia i łazienki na korytarzu, do dyspozycji gości otwarty całą dobę salon z tv, dvd oraz dostępem do internetu, parking, przechowalnia bagaży, sejf, wstęp do hostelu przez 24h.


WYŻYWIENIE

j.w.


PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

- Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
- Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej
- Podsumowanie działalności PTM za 2007r.
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- Rozważenie wniosku o absolutorium dla Zarządu, głosowanie
- Wprowadzenie zmian do statutu PTM, sprawdzenie kworum, głosowanie
- Dyskusja na temat ustanowienia nagród PTM za zasługi dla polskiej meteorytyki
- Propozycje programu pracy Towarzystwa na następny okres, dyskusja
- Przyjęcie programu pracy, głosowanie
- Wolne głosy i wnioski
- Zakończenie Walnego Zebrania

RELACJA

Prosimy o zgłaszanie się chętnych do przygotowania relacji z Konferencji.