Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Zasady nabywania wydawnictw dla osób nie należących do stowarzyszenia
 

Na podstawie §6 i §7 pkt 9 statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego Zarząd PTMet ustalił zasady zbywania nadwyżki wydawnictw:

  • Wydawnictwem PTMet jest Rocznik PTMet i Bibliografia meteorytyki polskiej.

  • Zryczałtowana cena 1 egzemplarza wydawnictwa wynosi 12,50 zł.

  • W cenie zawarty jest koszt wysyłki listowej poleconej ekonomicznej.

  • Nabycie polega na wpłaceniu przez zamawiającego na konto PTMet wielokrotności zapotrzebowanych pozycji i egzemplarzy.

  • Skarbnik wysyła na adres wpłacającego przesyłką poleconą zamówione egzemplarze, po odnotowaniu wpływu na konto.

  • Zasady wystawiania faktur za wydawnictwa: http://www.ptmet.org.pl/tow-faktury.htm

  • Egzemplarze wydawnictw PTMet są dystrybuowane do wyczerpania nakładów.

Wszystkim członkom należy się egzemplarz, w roku wydania wydawnictwa jeśli opłacił składkę. Członkowie, którzy nie płacą składek sami mają zabiegać o wydawnictwo.

e-mail: skarbnik@ptmet.org.pl 
konto PTMet: Bank Pekao SA   08 1240 2988 1111 0000 3138 4304

Koniecznie należy podać adres zwrotny do wysyłki!

Stronę przygotował: Marek Woźniak, JBa