Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Informacje o Towarzystwie / Wydawnictwa

Zgodnie z zaleceniem Walnego Zebrania członków PTM z 2009r. Towarzystwo będzie sukcesywnie udostępniało swoje wydawnictwa w formacie pdf.

Zasady nabywania wydawnictw dla osób nie należących do stowarzyszenia.


Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, ROCZNIK PTMet vol. 4, 2013

PDFy artykułów z volumenu 4.
Spis treści :: spis autorów
Od Redakcji  
Identyfikacja minerałów meteorytu NWA 4505 za pomocą spektroskopii Ramana Marian SZURGOT, Renata KISIEL, Krzysztof KISIEL
Badania meteorytu NWA 4560 za pomocą analitycznej mikroskopii elektronowej Marian SZURGOT, Krzysztof POLAŃSKI
   
Egzemplarze Rocznika vol.4 są dostępne dla członków PTMet po przesłaniu na adres Sekretarza prośby i adresu wysyłki.

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, ROCZNIK PTMet vol. 3, 2012

ASMP vol.3

 

ASMP vol.3

PDFy artykułów z volumenu 3.
Spis treści :: spis autorów
Od Redakcji  
Wyniki badań składu pierwiastkowego i mineralnego eukrytu NWA 4039 za pomocą analitycznej mikroskopii elektronowej
Results of investigation of elemental and mineral composition of NWA 4039 eucrite by analytical electron microscopy
Marian SZURGOT, Krzysztof POLAŃSKI

 

Egzemplarze Rocznika vol.3 są dostępne dla członków PTMet po przesłaniu na adres Sekretarza prośby i adresu wysyłki.

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, ROCZNIK PTMet vol. 2, 2011

Redakcja Rocznika pragnie podziękować koledze Januszowi W. Kosińskiemu za wkład w przygotowanie materiałów i zainicjowanie wydania vol. 2.

ASMP vol.2

 

ASMP vol.2

PDFy artykułów z volumenu 2.
Spis treści :: spis autorów
Od Redakcji  
Ernst Florens Friedrich Chladni – ojciec meteorytyki
Ernst Florens Friedrich Chladni the Father of Meteoritics
Jadwiga BIAŁA
Weryfikowanie XIX-wiecznych katalogów spadków z terytorium Polski
Verification of the Catalogues of Meteorites and Fireballs from XIX Century in the Territory of Poland
Wiesław CZAJKA
Wtórne zmiany w obrębie fosforków i węglików w meteorycie Morasko
The Secondary Changes of Phosphides and Carbides in Morasko Meteorite
Agnieszka GURDZIEL, Łukasz KARWOWSKI
Meteoryt Tagish Lake – związki organiczne
Tagish Lake Meteorite – Organic Compounds
Bogusława HURNIK
Kratery meteorytowe na Marsie
Meteorite Craters on Mars
Hieronim HURNIK
Upadek i rozmieszczenie fragmentów meteorytu Pułtusk
The Fall and the Distribution of Fragments the Pułtusk Meteorit
Janusz W. KOSINSKI, Ewelina KAMIŃSKA
Ernest Jerzy Grzymała Pokrzywnicki (1892–1974) Janusz W. KOSINSKI
Wybuchowe kratery meteorytowe
Explosive Craters of Meteorites
Janusz W. KOSINSKI
Suevit (impaktyt) w kolekcji meteorytów dr. Jacka Siemiątkowskiego
Suevite in the Jacek Siemiątkowski Collection
Agata KRZESIŃSKA
Skład chondrytów zwyczajnych a potencjalne surowce pasa planetoid
Composition of Ordinary Chondrites and Potential Natural Resources of Asteroid Belt
Katarzyna ŁUSZCZEK, Tadeusz A. PRZYLIBSKI
Ameboidalne oliwinowe agregaty w chondrytach zwyczajnych
Amoeboid Olivine Aggregates in ordinary chondrites
Krzysztof OWOCKI
Badania metalograficzne i mikroanalityczne meteorytu Morasko
Metallography and Microanalysis Study of the Morasko Meteorite
Mikołaj POPŁAWSKI, Karol JÓŹWIAK, Tomasz KACHLICKI
Złudne nadzieje
False hope
Krzysztof SOCHA
Pożegnanie kraterów Morasko
The farewell of the Morasko Craters idea
Krzysztof SOCHA
Badania mikroskopowe ureilitu NWA XXX
Microscopic Investigations of NWA XXX Ureilite
Marian SZURGOT
Badanie składu pierwiastkowego i mineralnego chondrytu węglistego NWA 4967 za pomocą analitycznej mikroskopii elektronowej
Investigation of Elemental and Mineral Composition of NWA 4967 Carbonaceous Chondrite by Analytical Electron Microscopy
Marian SZURGOT, Krzysztof POLAŃSKI, Janusz W. KOSIŃSKI
Zastosowanie spektroskopii Ramana do identyfikacji minerałów meteorytu NWA 4967
Application of Raman Spectroscopy for Identification of NWA 4967 Meteorite Minerals
Marian SZURGOT, Izabela TSZYDEL
Projekt wirtualnego, interaktywnego muzeum meteorytów z krakowskiego zbioru ING PAN
Project of the Virtual and Interactive Meteorites Museum of Cracov’s ING PAN Collection
Janina WRZAK, Andrzej MANECKI
Streszczenia referatów (Konferencja Meteorytowa, Wrocław 2008)
   
Egzemplarze Rocznika vol.2 są dostępne dla członków PTMet po przesłaniu na adres Sekretarza prośby i adresu wysyłki.

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, ROCZNIK PTM VOL. 1, 2009

 

 

 
NOWY CHONDRYT Z LIBII Abu Anbar Mohamed, Ryszard Kryza, Tadeusz A.Przylibski
DYSKI PROTOPLANETARNE - KILKA PRZYKŁADÓW Jadwiga Biała
PIERWSZY POLSKI DOKTORAT Z METEORYTYKI Jadwiga Biała
Z PRAC NAD HISTORIĄ METEORYTYKI POLSKIEJ Jadwiga Biała, Andrzej Manecki
PROCESY WIETRZENIA W METEORYCIE PUŁTUSK (WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ) Agnieszka Gurdziel, Łukasz Karwowski
WIETRZENIE METEORYTÓW MORASKO I PUŁTUSK Agnieszka Gurdziel, Łukasz Karwowski
45 LAT BADAŃ MARSA. PRZEGLĄD MISJI MARSJAŃSKICH (STRESZCZENIE) Hieronim Hurnik
ZMIANY SZOKOWE W METEORYTACH ŻELAZNYCH NA PRZYKŁADZIE METEORYTÓW MORASKO I JANKOWO DOLNE Agnieszka Jastrzębska
METEORYT ŚWIĘCANY Łukasz Karwowski, Łukasz Badur, Marcin Mazur
CIESZYN - NOWY POLSKI METEORYT Łukasz Karwowski, Andrzej Kotowiecki
POLIMINERALNE NODULE W GRUBOZIARNISTYM METEORYCIE MORASKO Łukasz Karwowski. Andrzej Muszyński, Ryszard Kryza, Andrzej S.Pilski
STRZELCE KRAJEŃSKIE - ŚREDNIOWIECZNY DESZCZ METEORYTÓW Łukasz Karwowski, Grzegorz J.Brzustowicz
METEORYTYKA W WYBRANYCH POZYCJACH POLSKIEJ LITERATURY XIX I NA POCZĄTKU XX W. Janusz W.Kosinski
PRAWDOPODOBNY SPADEK METEORYTU W GAJU K. WYSZKOWA Janusz W.Kosinski
ZAGINIONY METEORYT LIPNO Janusz W.Kosinski
809 LUNDIA - PODWÓJNA ZAGADKA Agnieszka Kryszczyńska, Magdalena Polińska
ZASTOSOWANIE NEUTRONOWEJ ANALIZY AKTYWACYJNEJ NAA DO IDENTYFIKACJI MATERII POCHODZENIA KOSMICZNEGO NA ZIEMI Zbigniew Tymiński, Bogumiła Mysłek-Laurikainen
MOSSBAUEROWSKIE BADANIA POWIERZCHNI MARSA Adam Maliszewski, Jolanta Gałązka-Friedman
BADANIA MOSSBAUEROWSKIE METEORYTU ZAKŁODZIE Adam Maliszewski, Jolanta Gałązka-Friedman, Nonna Bakun-Czubarow
STRUKTURA PEŁCZY - JESZCZE JEDEN IMPACT Z GRANICY K\T Mariusz Paszkowski, Wiesław Czajka
NOWE DANE LUMINESCENCYJNE WIEKU IMPAKTÓW W MORASKU ORAZ KAALI Wojciech Stankowski
LODOWE METEORYTY, KOSMICZNE GALARETY I KAMIENIE JAK PYŁ? Jerzy Strzeja
BADANIA UREILITU NWA XXX ZA POMOCĄ ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ Marian Szurgot
IDENTYFIKACJA MINERAŁÓW NOWEGO UREILITU NWA XXX ZA SPEKTROSKOPII RAMANA Marian Szurgot
IDENTYFIKACJA MINERAŁÓW METEORYTU NWA 4047 ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII RAMANA Marian Szurgot, Krzysztof Kisiel, Renata Pstrokańska
SPEKTROSKOPIA RAMANA W BADANIU METEORYTÓW NWA 4039 I NWA 1465 Marian Szurgot, Marcin Kozanecki
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII RAMANA W BADANIU MINERAŁÓW Z WYBRANYCH METEORYTÓW Marian Szurgot, Marcin Kozanecki, Anna Karczemska, Stanisław Mitura
PATYNA NA SKAŁACH PODŁOŻA ORAZ BLOKACH PIRAMID W GIZA I ABU ROASZ, EGIPT Franc Zalewski
   

BROSZURA INFORMACYJNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO


 

 

 

W kwietniu 2010r. wydano "Broszurę informacyjną Polskiego Towarzystwa Meteorytowego". Broszura została opracowana przez Marcina Kaczmarzyka i zawiera podstawowe informacje na temat meteorytów. Jest to bezpłatny materiał pomocniczy dla członków PTM, którzy zajmują się popularyzacją meteorytyki. Nakład 3.000 egz. Wydawnictwo jest dostępne w siedzibie PTM oraz w załączonych plikach pdf: 7,3MB / 0,9MB

     

II SEMINARIUM METEORYTOWE, OLSZTYN 24-26 KWIETNIA 2003, MATERIAŁY

 

 

 
STRONA TYTUŁOWA  
METEORYT L’AIGLE I NARODZINY METEORYTYKI Jadwiga BIAŁA

STRUKTURA PODLESIE – CZY W POLSCE MAMY WIELKI KRATER UDERZENIOWY?

Wiesław CZAJKA
MATERIA MIĘDZYGWIAZDOWA W CHNDRYTACH Bogusława HURNIK
BOLIDY Z METEORYTAMI Hieronim Hurnik
METEORYT ŁOWICZ - CO NOWEGO? Łukasz KARWOWSKI

SKORUPA WIETRZENIOWA I OBTOPIENIOWA METEORYTÓW W WARUNKACH KLIMATU UMIARKOWANEGO NA PRZYKŁADZIE ZAKŁODZIA I MORASKA-PRZEŁAZÓW

Łukasz KARWOWSKI, Stanisław JACHYMEK, Anna LUDWIG, Agnieszka GURDZIEL

POLSKIE ZABYTKI WYKONANE Z ŻELAZA METEORYTOWEGO Andrzej Kotowiecki

ROZKŁAD PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH MIĘDZY TROLILITEM A KAMACYTEM I TAENITEM W METEORYCIE MORASKO

Werner LUECKE, Andrzej MUSZYŃSKI

WIEKI METEORYTÓW KAMIENNYCH WYZNACZONE METODĄ POTASOWO-ARGONOWĄ

Piotr MACKIEWICZ, Stanisław HAŁAS

PYŁY KOSMICZNE METODY SEPARACJI, MINERALOGICZNOCHEMICZNEJ IDENTYFIKACJI, KLASYFIKACJE

Andrzej MANECKI

CHONDRYTY I CHONDRY ZMIENIONE POD WPŁYWEM WODY LUB JEJ PARY W PROCESACH POZAZIEMSKICH. SZUKANIE PRZYKŁADÓW I DOWODÓW

Andrzej MANECKI, Magdalena ŻMUDZKA
MINERALOGIA, PETROLOGIA, GENEZA I PROPOZYCJA NOWEJ KLASYFIKACJI METEORYTU ZAKŁODZIE Tadeusz Andrzej PRZYLIBSKI, Paweł Przemysław ZAGOŻDŻON, Ryszard KRYZA, Andrzej Sylwester PILSKI
WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE WYBRANYCH

Kazimierz ROŻNIAKOWSKI, Marian SZURGOT, Tomasz W. WOJTATOWICZ

MODELE TWORZENIA SIĘ CHONDR Jacek SIEMIĄTKOWSKI, Ewa JANASZAK

WYKORZYSTANIE LUMINESCENCJI DLA OKREŚLANIA IMPAKTOWEJ GENEZY ZAGŁĘBIEŃ TERENU

Wojciech STANKOWSKI

METALICZNE SFERULE ZE STROPOWEJ CZĘŚCI PROFILU CHRUSTOWO-OBJEZIERZE – MATERIA POZAZIEMSKA CZY ANTROPOGENICZNA

Wojciech STANKOWSKI, Rafał DERDOWSKI

WSTĘPNE BADANIA MOESSBAUEROWSKIE METEORYTU ZAKŁODZIE

Rafał SZCZYPIORSKI, Karol SZLACHTA, Anna LUDWIG, Wiesław TŁACZAŁA, Jolanta GAŁĄZKA-FRIEDMAN

MOESSBAUEROWSKIE BADANIA METEORYTÓW

Karol SZLACHTA, Rafał SZCZYPIORSKI, Jolanta GAŁĄZKA-FRIEDMAN, Wiesław TŁACZAŁA, Nonna BAKUN-CZUBAROW, Zygmunt GONTARZ, Mirosław MILCZAREK

WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE METEORYTÓW. CIEPŁO WŁAŚCIWE Marian SZURGOT
BADANIA MIKROSKOPOWE CHONDRYTÓW EL HAMMAMI I GOLD BASIN Marian SZURGOT, Krzysztof POLAŃSKI

W następnej kolejności udostępnione zostaną wydawnictwa z lat 2007, 2009 i 2010.

 

Stronę przygotował: Jarosław Bandurowski i Marek Woźniak