Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Meteoryty w zbiorach Polskich / Kolekcje
 

Tłustym drukiem wyróżniono zbiory udostępniane publicznie. W katalogu znalazły się tylko te zbiory prywatne, których właściciele wyrazili na to pisemną zgodę. Adresy prywatnych zbiorów są zastrzeżone. Jeśli czytelnik chciałby skontaktować się z wybranym kolekcjonerem, może przekazać list za pośrednictwem autora. Niektórzy kolekcjonerzy prezentują swe zbiory na stronach internetowych, na które można trafić klikając na skrót.


ACH - zbiór Adama Chciuka – stan z roku 2001
ACzD - zbiór Andrzeja Czarnego – stan z roku 2001
AJNH - zbiór Artura Janusa – stan z roku 2006
AKKC - zbiór Andrzeja Kotowieckiego – stan z roku 2001
AKiW - zbiór Andrzeja Kitowskiego – stan z roku 2006
AKoW - zbiór Anny Kowarskiej – stan z roku 2001
AMaW - zbiór Adama Masnego – stan z roku 2001
ASoK - zbiór Andrzeja Sobolewicza  – stan z roku 2001
ASPF - zbiór Andrzeja S. Pilskiego – stan z roku 2006
Awaken - zbiór Rafała Piechowskiego – stan z roku 2001

AZGR - zbiór Anetty i Zbigniewa Gruba - stan z roku 2007
BChF - zbiór Bogusławy Chorostian – stan z roku 2001
BDąT - zbiór Bartosza Dąbrowskiego – stan z roku 2006
BSzW - zbiór Bogusława Szcząski – stan z roku 2007
DJP - zbiór Davida Puszcza – stan z roku 2001
DPiW - zbiór Dariusza Piaseckiego  – stan z roku 2001
EMK - zbiór Elizy Marii Kąckiej – stan z roku 2001
EŚwF - zbiór Edwina Świtały  – stan z roku 2001
FMaP - zbiór Filipa Makulca – stan z roku 2006
GMGS - zbiór Grzegorza Miłosława Gnysińskiego – stan z roku 2001
GMik - zbiór Grzegorza Mikiciuka – stan z roku 2006
GMiL - zbiór Grzegorza Mickiewicza  – stan z roku 2001
HGwL - zbiór Henryka Gwardy – stan z roku 2006
IGUAM - zbiór Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza  ul. Maków Polnych, Poznań – stan z roku 2001
ITS - zbiór Ireneusza T. Sławińskiego – stan z roku 2001
IZA - zbiór Izabeli Puszcz – stan z roku 2001
JAB - zbiór Janusza Burcharda – stan z roku 2001
JanW - zbiór Jana Woreczko – stan z roku 2006
JAZ - zbiór Joanny Zaborowskiej – stan z roku 2001
JBaE - zbiór Jana Bachorskiego – stan z roku 2001
JBaZ - zbiór Jarosława Bandurowskiego – stan z roku 2006
JDCB - zbiór Jarosława Dygosa – stan z roku 2006
JJDL  - zbiór Jadwigi i Jacka Drążkowskich – stan z roku 2006
JŁuW - zbiór Jerzego Łukasiewicza – stan z roku 2006
JP - zbiór Jerzego Puszcza  – stan z roku 2006
JPłK - zbiór Janusza Płeszki – stan z roku 2001
JPłB - zbiór Jacka Płaczka – stan z roku 2006
JRaT - zbiór Jerzego Rafalskiego  – stan z roku 2006
JStM - zbiór Jerzego Strzei  – stan z roku 2006
JSzW - zbiór Jacka Szkatuły  – stan z roku 2006
JWKW - zbiór Janusza W. Kosinskiego – stan z roku 2006
JWoK - zbiór Janusza Wojtasa – stan z roku 2001
KBKE - zbiór Krzysztofa i Bogusławy Kida  - stan z roku 2006
KMaG - zbiór Kazimierza Mazurka - stan z roku 2006
KMoW - zbiór Kuby Morawskiego - stan z roku 2006
KRdK - zbiór Konrada Rudnickiego – stan z roku 2001
KRzL - zbiór Karola Rzepeckiego – stan z roku 2001
KSoK - zbiór Krzysztofa Sochy – stan z roku 2006       
KSzS - zbiór Krzysztofa Szczepaniuka  – stan z roku 2006   
KTKUB - zbiór Tomasza Kubalczaka – stan z roku 2006
KZT - zbiór Katarzyny i Zbigniewa Tymińskich – stan z roku 2006
LChG - zbiór Leszka Chrósta – stan z roku 2001
LGL - zbiór Longina Gładyszewskiego – stan z roku 2001
LOŁow - zbiór Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu – stan z roku 2006
LPoW - zbiór Lidii Popiel – stan z roku 2001
ŁODG - zbiór Łukasza Obroślaka  – stan z roku 2001
ŁStK - zbiór Łukasza Stępnia  – stan z roku 2001
MCiD - zbiór Marcina Cimały – stan z roku 2001
MEPZG - zbiór Muzeum Etnograficzno-Przyrodniczego „Zagroda Guciów”
Guciów 19, 22-470 Zwierzyniec – stan z roku 2001

MgKG - zbiór Magdaleny Kowalskiej – stan z roku 2001
MGPAN - zbiór Muzeum Geologicznego Polskiej Akademii Nauk, ul. Senacka 1, Kraków – stan z roku 2001
MGPIG - zbiór Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Rakowiecka 4, Warszawa – stan z roku 2001
MGUJ - zbiór Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Oleandry 2a, Kraków - stan z roku 2001
MGZPŚ - zbiór Muzeum Geologii Złóż Politechniki Śląskiej, ul. W. Pstrowskiego 2, Gliwice - stan z roku 2001
MHP - zbiór Marioli i Henryka Pietkiewicz – stan z roku 2001
MiO - zbiór Michała Ostrowskiego – stan z roku 2001
MKGW - zbiór Michała K. Gregorczyka – stan z roku 2001
MKoL - zbiór Michała Kosmulskiego – stan z roku 2006

MKwK - zbiór Macieja Kwinty - stan z roku 2007
MLPS - zbiór Marka Ledwonia – stan z roku 2001
MMKF - zbiór Muzeum Mikołaja Kopernika, ul. Katedralna 8, Frombork  – stan z roku 2007
MMKT - zbiór Muzeum Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17, Toruń – stan z roku 2001
MMuK - zbiór Marka Mućka  – stan z roku 2006
MMWr - zbiór Muzeum Mineralogicznego, ul. Kuźnicza 22, Wrocław – stan z roku 2001
MPaJ - zbiór Macieja Palki – stan z roku 2006
MPPF - zbiór Magdaleny Pilskiej-Piotrowskiej  – stan z roku 2006
MRP - zbiór Muzeum Regionalnego w Pułtusku, Wieża Ratuszowa, 06-100 Pułtusk – stan z roku 2001
MStP - zbiór Marcina Stolarza  – stan z roku 2006
MSzŁ - zbiór Mariana Szurgota – stan z roku 2001
MŚcG - zbiór Marka Ścibiora – stan z roku 2001
Muzin - zbiór Marcina Kaczmarzyka – stan z roku 2006
MWGUW - zbiór Muzeum Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, Warszawa – stan z roku 2001
MWiW - zbiór Marka Wierzchowieckiego  – stan z roku 2006
MZPAN - zbiór Muzeum Ziemi PAN, al. Na Skarpie 27, Warszawa – stan z roku 2001
MZWNoZUŚ - Muzeum Ziemi Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, Sosnowiec – stan z roku 2001
NAWPI - zbiór Piotra Nawalkowskiego – stan z roku 2006
OAUJ - zbiór Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Orla 171, Kraków  – stan z roku 2001
OAUW - zbiór Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, al. Ujazdowskie 4, Warszawa  – stan z roku 2001
OPiOA - zbiór Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, al. Piłsudskiego 38, Olsztyn  – stan z roku 2006
PAWS - zbiór Mariana Pawlisza – stan z roku 2001
PiOAG - zbiór Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, ul. Hoffmanna 1, Grudziądz - stan z roku 2006
PSoO - zbiór Pawła Sobotko – stan z roku 2001
PŚ - zbiór Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Chorzów  – stan z roku 2001
PTuK - zbiór Pawła Turka – stan z roku 2001
PWDT - zbiór Planetarium im. Władysława Dziewulskiego, ul. Franciszkańska 15-21, Toruń - stan z roku 2001
PŻoW - zbiór Pawła Żochowskiego  – stan z roku 2001
RBoW - zbiór Roberta Borzęckiego – stan z roku 2006
RITc - zbiór Rafała Tuzinowskiego – stan z roku 2006

RKoW - zbiór Romualda Kosiny - stan z roku 2007
RPoB - zbiór Radosława Poczykowskiego – stan z roku 2001
RRzG - zbiór Romana Rzepki – stan z roku 2006
RUrŚ - zbiór Ryszarda Urbaniaka – stan z roku 2001

RZdS - zbiór Roberta Zdancewicza - stan z roku 2007
SKoZ - zbiór Szymona Kozłowskiego  - stan z roku 2006
SPSL - zbiór Szkoły Podstawowej, Suchy Las,
TCeŁ - zbiór Tomasza Celebana – stan z roku 2001
ToGa - zbiór Tomasza Gargóla – stan z roku 2007
TP!W - zbiór Tadeusza Przylibskiego  – stan z roku 2001
TŚcK - zbiór Tomasza Ściężora – stan z roku 2008
TZwW - zbiór Tomasza Zwolińskiego  – stan z roku 2001
WSZ - zbiór Włodzimierza Szawarniaka – stan z roku 2006
WWoG - zbiór Wiesława Wojnowskiego – stan z roku 2006
Zea - zbiór Jacka Zaręby – stan z roku 2006
ZGaO - zbiór Zbigniewa Galona – stan z roku 2001
ZMLW - zbiór Zarządu Miasta Lidzbark Warmiński – stan z roku 2006
ZNoL - zbiór Zdzisława Nowrotka– stan z roku 2001