Informacja Zarządu PTMet – Grudzień 2019

Koleżanki i Koledzy, Specjaliści od rzeczy nie z tej Ziemi,

w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, Zarząd obecnej kadencji składa najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Jednocześnie informujemy, że:

– XI Konferencja Meteorytowa odbędzie się w przyszłym roku w dniach 24-25.04 w Sosnowcu (Uniwersytet Śląski). Po Nowym Roku prześlemy informacje odnośnie harmonogramu konferencji (terminu przesyłania zgłoszeń i abstraktów wystąpień). Walne Zebranie w przyszłym roku wyjątkowo odbędzie się w sobotę (tj. 25.04) przed południem.

– informujemy, że również w przyszłym roku, planujemy wydanie kolejnego tomu (XI) rocznika PTMet. W związku z harmonogramem wydawniczym, prosimy o jak najszybsze nadsyłanie tekstów do opublikowania na adres redakcji.

– z uwagi na zbliżający się koniec roku, przypominamy o uregulowaniu ewentualnych zaległości w płatności składek członkowskich.

– osoby, które wciąż nie posiadają legitymacji członkowskiej zgodnej z nowym wzorem i nie wysłały zdjęcia, prosimy o jego dosłanie na adres wydawnictwa PTMet lub na adres: konrad.blutstein@gmail.com. Jest to ważne zwłaszcza dla nowych członków Towarzystwa, którzy wciąż nie otrzymali swoich legitymacji z uwagi na brak minimalnej liczby chętnych.

Z najlepszymi życzeniami,
Zarząd