Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Składki

Składki

Wysokość składek członkowskich PTMet:

Rok/lata Wysokość składki członka Wysokość składki członka juniora
od 2025 100 zł 50 zł
2022-2024 80 zł 40 zł
2017 – 2021 70 zł 35 zł
2015 – 2016 60 zł 30 zł
do 2015 50 zł 25 zł

Nowoprzyjęci członkowie PTMet proszeni są o opłacenie składki dopiero w momencie, kiedy otrzymają od Zarządu mail
z potwierdzeniem o przyjęciu w poczet członków PTMet.

Składki członkowskie prosimy wpłacać na konto:

Bank Pekao SA
08 1240 2988 1111 0000 3138 4304
Odbiorca:
Polskie Towarzystwo Meteorytowe
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec.

w tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

Ewentualne pytania prosimy kierować do skarbnika na adres: tomekoglaza@poczta.fm