Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Składki

Składki

Zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie PTMet, składka od 2022 roku wynosi 80 zł
Składka członków juniorów (osoby uczące się, do 25 roku życia) wynosi 40 zł.
Składki zaległe, za rok 2016 wynoszą 60zł, do roku 2015 włącznie, wynoszą 50 zł.

Nowoprzyjęci członkowie PTMet proszeni są o opłacenie składki dopiero w momencie, kiedy otrzymają od Zarządu mail
z potwierdzeniem o przyjęciu w poczet członków PTMet.

Składki członkowskie prosimy wpłacać na konto:

Bank Pekao SA
08 1240 2988 1111 0000 3138 4304
Odbiorca:
Polskie Towarzystwo Meteorytowe
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec.

w tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

Ewentualne pytania prosimy kierować do skarbnika na adres: tomekoglaza@poczta.fm