Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Wydawnictwa > Acta Societatis Metheoriticae Polonorum

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” powstało w 2009 r. na bazie doświadczeń z wcześniejszymi publikacjami Towarzystwa. Publikacje te, zawierały głównie teksty referatów prezentowanych w czasie Seminariów Meteorytowych odbywających się w Olsztynie co dwa lata (od 2001 r.) oraz Konferencji Meteorytowych organizowanych w latach bez olsztyńskiego Seminarium.

Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, w 2009 r. zapoczątkował regularną publikację już nie tylko materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych, ale również artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma.
Od 2011 r. „Rocznik” przygotowywany jest przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Jadwiga Biała i Marek Woźniak.

„Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Teksty wszystkich opublikowanych w Acta artykułów są dostępne on-line w bazach:

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum – informacje ogólne
Acta Societatis Metheoriticae Polonorum – Wydania

Wszystkie publikowane materiały są recenzowane

ISSN 2080-5497