Komunikat Zarządu nr 93 / 30.06.2014

Komunikat Polskiego Towarzystwa Meteorytowego nr 93 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

1. W związku z odbytym Walnym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym we Wrocławiu w dniu 27 czerwca 2014 roku przedstawiamy, do wniesienia uwag, protokół z odbytych narad: https://www.ptmet.org.pl/Dokumenty/Sprawozdanie_Walne_zebranie_2014.pdf
Termin wnoszenia uwag: 7 lipca br. Uwagi należy nadsyłać na adres: JBa

2. Dokumenty odnoszące się do działalności Zarządu składającego mandat znajdują się na stronie: https://www.ptmet.org.pl/tow-dokumenty.htm

3. Owocne Walne zebranie przyniosło nie tylko sukces w postaci wyboru nowych władz stowarzyszenia, którym serdecznie gratulujemy, ale również zaowocowało nadaniem kol. prof. Łukaszowi Karwowskiemu honorowego członkostwa wraz z tytułem „Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego”. Przekazujemy tę informację z radością wszystkim naszym członkom i jeszcze raz gratulujemy.

Podpisał: Przewodniczący Walnego zebrania Jarosław Bandurowski oraz sekretarz Walnego zebrania Wiesław Czajka.