Najnowszy komunikat dla członków PTM-et (nr 93, 06.2014)

Komunikat Polskiego Towarzystwa Meteorytowego nr 93 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

1. W związku z odbytym Walnym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym we Wrocławiu w dniu 27 czerwca 2014 roku przedstawiamy, do wniesienia uwag, protokół z odbytych narad: KOMUNIKAT
Termin wnoszenia uwag: 7 lipca br. Uwagi należy nadsyłać na adres: JBa

2. Dokumenty odnoszące się do działalności Zarządu składającego mandat znajdują się na stronie: DOKUMENTY

3. Owocne Walne zebranie przyniosło nie tylko sukces w postaci wyboru nowych władz stowarzyszenia, którym serdecznie gratulujemy, ale również zaowocowało nadaniem kol. prof. Łukaszowi Karwowskiemu honorowego członkostwa wraz z tytułem „Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego”. Przekazujemy tę informację z radością wszystkim naszym członkom i jeszcze raz gratulujemy.

Podpisał: Przewodniczący Walnego zebrania Jarosław Bandurowski oraz sekretarz Walnego zebrania Wiesław Czajka.