Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo

Towarzystwo

Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2002r. podczas zjazdu założycielskiego, który był jednym z punktów programu IV Pikniku Meteorytowego Guciów 2002. Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy o meteorytach i astronomii oraz integrowanie środowiska kolekcjonerów, miłośników i badaczy meteorytów.

Cel ten jest realizowany poprzez:

– wzajemną pomoc i wymianę informacji w sprawach związanych z meteorytami,
– organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne giełdy minerałów i meteorytów,
– organizowanie spotkań kolekcjonerów i miłośników meteorytów,
– organizowanie sympozjów i konferencji naukowych,
– organizowanie pokazów i wykładów związanych z meteorytami,
– organizowanie wystaw meteorytów,
– wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
– publikowanie prac i materiałów związanych z meteorytami,
– kontakty ze środkami masowego przekazu,
– ustanawianie stypendiów i nagród dla młodych poszukiwaczy oraz badaczy meteorytów.