Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Kontakt

Kontakt

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 368 94 64

Adres korespondencyjny:
prof. dr hab. Tadeusz A. Przylibski
Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
ul. Na Grobli 15
50-421 Wrocław
Tel.: (71) 320 68 12, 320 68 67
E-mail: ptmet@wp.pl