Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Składki

Składki

Zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie PTMet, od roku 2016 składka członkowska wynosi 60 zł.
Składka członków juniorów (osoby uczące się, do 25 roku życia) wynosi 30 zł.
Składki zaległe, do roku 2015 włącznie, wynoszą 50 zł.

Składki członkowskie prosimy wpłacać na konto:

Bank Pekao SA
08 1240 2988 1111 0000 3138 4304
Odbiorca:
Polskie Towarzystwo Meteorytowe
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec.

w tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

Ewentualne pytania prosimy kierować do skarbnika na adres: skarbnik@ptmet.org.pl