Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Władze

Władze

Zarząd

dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski, prof. nadzw. – Prezes Zarządu
mgr inż. Katarzyna Łuszczek – Sekretarz, Wiceprezes
dr Agata Krzesińska – Skarbnik

Piotr Górski – Członek Zarządu
dr Tomasz Jakubowski – Członek Zarządu
Janusz Witold Kosinski – Członek Zarządu

Komisja Naukowa

dr Jadwiga Biała – Członek Komisji
prof. dr hab. Łukasz Karwowski – Członek Komisji
Andrzej S.Pilski – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Wiesław Czajka – Przewodniczący Komisji
Marcin Cimała – Członek Komisji
Zbigniew Tymiński – Członek Komisji

Sąd Koleżeński

mgr Andrzej Kotowiecki – Przewodniczący Sądu
dr hab. prof. nadzw. Romuald Kosina – Członek Sądu
mgr Elżbieta Plucińska – Członek Sądu