Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Władze

Władze

Zarząd

dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski, prof. nadzw. – Prezes Zarządu
dr inż. Katarzyna Łuszczek – Sekretarz, Wiceprezes (sekretarz.ptmet@gmail.com)
mgr Tomasz Ogłaza – Skarbnik (tomekoglaza@poczta.fm)

Piotr Górski – Członek Zarządu
dr Tomasz Jakubowski – Członek Zarządu
Janusz Witold Kosinski – Członek Zarządu

Komisja Naukowa

dr Jadwiga Biała – Członek Komisji
prof. dr hab. Łukasz Karwowski – Członek Komisji
Andrzej S.Pilski – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Wiesław Czajka – Przewodniczący Komisji
Marcin Cimała – Członek Komisji
Zbigniew Tymiński – Członek Komisji

Sąd Koleżeński

mgr Andrzej Kotowiecki – Przewodniczący Sądu
dr hab. prof. nadzw. Romuald Kosina – Członek Sądu
mgr Elżbieta Plucińska – Członek Sądu