Uchwały w roku 2014

Uchwała Zarządu PTMet nr UZ/1-11/2014 z 29.11.2014 / (nowe logo)
Uchwała Zarządu PTMet nr UZ/2-11/2014 z 29.11.2014 / (nowa firmówka)
Protokół z Walnego zebrania PTMet we Wrocławiu – 27.06.2014
Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2014
Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2014
Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2014
Sprawozdanie Zarządu PTMet za okres 2013 – 06.2014
Sprawozdanie Skarbnika z działalności PTMet za rok 2013
Raport Komisji Rewizyjnej