Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Wydawnictwa > Kwartalnik Meteoryt

Kwartalnik Meteoryt

http://www.meteoryt.info/

Pismo ukazuje się od 1992 roku. Początkowo wydawany metodą chałupniczą [ksero], od 1998 roku drukowany metodą offsetową. Z reguły zawiera 24 strony czarnobiałe, kolorową okładkę, a często również kolorową rozkładówkę.

Większość publikowanych artykułów jest tłumaczona z kwartalnika METEORITE za zgodą jego wydawcy, który zachowuje prawa do tych artykułów.

Kwartalnik jest dostępny głównie w prenumeracie. Roczna prenumerata wynosi w 2015 roku 48 zł (12 zł za zeszyt łącznie z przesyłką). Zainteresowani prenumeratą powinni wpłacić tę kwotę na konto wydawcy [88 1540 1072 2001 5000 3724 0002, BOŚ SA O/Olsztyn] nie zapominając o podaniu czytelnego imienia, nazwiska i adresu do wysyłki. Wydawca dysponuje także numerami archiwalnymi. Od 2008 r. istnieje również możliwość prenumeraty elektronicznej (format PDF, na razie tylko dla osób, które wykupiły prenumeratę tradycyjną). W sprawie prenumeraty można też kontaktować się bezpośrednio z red. A.S.Pilskim.

Wydawca: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Kwartalnik tworzony jest w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
Redaguje i tłumaczy większość tekstów: Andrzej S. Pilski
Redaktor techniczny i skład komputerowy: Jacek Drążkowski
Druk: Drukarnia Jan