Wzór nowej deklaracji członkowskiej

:: Deklaracja członkowska PTMet 2018 ::

Każdego ubiegającego się o członkostwo w PTMet prosimy o dokładne podanie wszystkich wymaganych informacji, szczególnie podanie adresu e-mail, podanie nazwisk dwóch członków wprowadzających wraz z ich podpisami. Prosimy również własnoręcznie podpisać składaną deklarację.

Nowoprzyjęci członkowie PTMet proszeni są o opłacenie składki dopiero w momencie, kiedy otrzymają od Zarządu mail z potwierdzeniem o przyjęciu w poczet członków PTMet.