Dziewięćdziesięciolecie urodzin oraz siedemdziesięciolecie pracy naukowej prof. dr hab. Andrzeja Maneckiego

W dniu 6 września w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie odbyła się podniosła uroczystość. Profesor Honorowy AGH a jednocześnie Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Meteorytowego prof. dr hab. Andrzej Manecki obchodził dziewięćdziesięciolecie urodzin oraz siedemdziesięciolecie pracy naukowej. Wśród licznie zgromadzonych uczestników uroczystości nie zabrakło członków naszego towarzystwa, którzy tak wiele zawdzięczają Panu Profesorowi.
Na kolejne lata pracy naukowej życzymy Panu Profesorowi dobrego zdrowia oraz sił!