Komunikat Zarządu nr 91 / 04.12.2013

Sosnowiec, 4 grudnia 2013 roku.

Koledzy i Koleżanki,
prosimy o zapoznanie się z komunikatem dla członków naszego Towarzystwa.

1. VIII Konferencja Meteorytowa Wrocław 2014.
Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej naszej konferencji meteorytowej, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 27 – 29 czerwca w 2014 roku. Powstała już strona internetowa, na której będziemy prezentowali niezbędne informacje nt. konferencji: https://www.ptmet.org.pl/Konferencja-2014 Strona będzie rozbudowywana w miarę napływających informacji. Przypominamy, że gościliśmy już we Wrocławiu w 2008 r. i bardzo miło wspominamy ówczesną organizację i atmosferę konferencji. Na stronie PTM-et można przeczytać archiwalną relację z tej imprezy: https://www.ptmet.org.pl/wroclaw2008c.htm

2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego stowarzyszenia w 2014 roku.
Walne zebranie planujemy w czasie VIII Konferencji Meteorytowej, w sobotę, 28 czerwca 2014 r. Zebranie to będzie kończyło już trzecią 4-letnią kadencję naszego stowarzyszenia. Konieczny będzie wybór nowych władz na kolejne cztery lata. Apelujemy o dyskusję w waszych lokalnych grupach (środowiskach) w tym temacie i tworzenie śmiałych wizji. Będzie szansa na ich realizację w następnej kadencji.

3. Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków PTMet.
Na stronie naszego stowarzyszenia zostało umieszczone sprawozdanie z ostatniego walnego zebrania w Olsztynie: https://www.ptmet.org.pl/tow-dokumenty.htm Ewentualne uwagi prosimy nadsyłać do kol. Wiesława Czajki skarbnik@ptmet.org.pl

4. Rocznik PTMet.
Rozpoczynamy zbierać materiały do kolejnego 5 tomu naszego rocznika. Przypominamy, że rocznik został wpisany na listę ministerialną i za publikowanie w nim można otrzymywać punkty liczone do dorobku naukowego. Zapraszamy do pisania, oczywiście w materii poświęconej meteorytom i meteorytyce. Mile widziane będą artykuły oryginalne, których treść nie była nigdzie publikowana i wygłaszana. Prosimy również rozesłać tę prośbę do osób spoza PTMet z informacją o możliwości publikowania prac własnych. Ewentualne zapytania proszę przesyłać na adres woreczko@biol.uw.edu.pl Wytyczne dla autorów: https://www.ptmet.org.pl/ACTA/Info_dla_autorow_ACTA.pdf

5. Darowizna na rzecz stowarzyszenia „Salamandra”.
W listopadzie Zarząd PTM-et podjął decyzję o wsparciu dla inicjatywy budowy ścieżki dydaktycznej w rezerwacie „Meteoryt Morasko” pod Poznaniem. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra” na rzecz którego przekazano darowiznę w kwocie 4 tys. zł. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem jest dostępna na stronie: http://astroblemy.pl/PTMet2013D07.htm Zachęcamy do zapoznania się z filmem promującym akcję, a także do wpłat indywidualnych http://www.youtube.com/watch?v=jjtt3GQv4hA Więcej informacji nt. ścieżki dydaktycznej: http://www.salamandra.org.pl/rezerwat.html

6. Likwidacja strony PSM.
Na początek stycznia 2014 r. planowane jest zamknięcie jednej z dwóch najstarszych stron internetowych zajmujących się popularyzacją meteorytyki. Polski Serwis Meteorytowy pełni tę funkcję od stycznia 1999 r. Przez kilka pierwszych lat gościła tu m.in. strona naszego Towarzystwa. Niekorzystne zmiany formalne u dostawcy usługi hostingowej oraz wyczerpanie dotychczasowej formuły Serwisu zdecydowały o planowanym zamknięciu. Następcy mile widziani. Rozważana jest opcja przekazania materiałów ze strony osobie posiadającej odpowiednie doświadczenie (i cieszącej się zaufaniem autora), która zechce prowadzić ją dalej.

7. Prezentacja nt. klasyfikacji, składu i genezy meteorytów.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pt. WPROWADZENIE DO KLASYFIKACJI, OPISU SKŁADU I GENEZY METEORYTÓW przygotowaną przez członków Komisji Naukowej PTM-et (w osobach Tadeusza A. Przylibskiego i Andrzeja S. Pilskiego): https://www.ptmet.org.pl/prezentacja

8. Rocznica meteorytu Morasko.
Za nami 99-ta rocznica odnalezienia pierwszego okazu meteorytu Morasko. Z tej okazji zachęcamy do lektury artykułu autorstwa Andrzeja S. Pilskiego, który udostępniamy w następującej lokalizacji: https://www.ptmet.org.pl/wydarzenia/Urania213morasko.pdf

Życzenia Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Ponieważ jest to już ostatni komunikat w tej formie w roku 2013 korzystamy z okazji i życzymy udanej, pięknej, zimowej, rodzinnej Gwiazdki, zaś w Nowym Roku sukcesów i spełnienia marzeń charakterystycznych dla każdego „meteorytowca” – znalezienia kolejnego nieznanego wcześniej okazu.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

Przygotowali: Wiesław Czajka i JBa