Trwają prace nad 9 tomem Roczników PTMet

Polskie Towarzystwo Meteorytowe wydaje kolejny Rocznik (Acta Societatis Metheoriticae Polonorum).

Interesujesz się meteorytami, masz jakieś osiągnięcia w tej dziedzinie, zbiór wyników lub przemyśleń? Podziel się nimi ze społecznością meteorytową. Napisz artykuł i wyślij go do publikacji w Roczniku. Równocześnie przypominamy i prosimy autorów referatów z konferencji i seminariów PTMet o przesłanie na adres redakcji artykułów w formacie do złożenia. Mile widziane artykuły oryginalne, których treść nie była nigdzie publikowana i wygłaszana. Prosimy również o rozpropagowanie prośby do osób spoza PTMet z informacją o możliwości publikowania prac własnych w Rocznikach. Prace poświęcone oczywiście meteorytom.

Ważne: artykuły są recenzowane przed opublikowaniem przez specjalistów. Zakończenie prac luty/marzec  2018 r.
Więcej informacji na stronach PTMet i w wytycznych dla autorów.

Adresy na który należy przysyłać prace: ptmet@wp.pl lub wozniak@biol.uw.edu.pl

Za artykuły publikowane na jego łamach autorzy dostaną 7 punktów w rankingach MNiSzW.

Pełen dostęp do kompletnych artykułów znajduje się m.in. w:
Polish Scientific Journals Database (PSJD) – Acta Societatis Metheoriticae Polonorum
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – Acta Societatis Metheoriticae Polonorum