XI Seminarium Meteorytowe w Olsztynie,
19 września 2020 r.

Polskie Towarzystwo Meteorytowe oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne mają przyjemność zaprosić na XI Seminarium Meteorytowe, które odbędzie się w Olsztynie, w dniu 19 września 2020 roku.

Seminarium stanowi świetną okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu astronomii i meteorytyki. Jest spotkaniem kolekcjonerów, pasjonatów i ludzi nauki. Daje wspaniałą możliwość do wymiany doświadczeń dotyczących materii pozaziemskiej i nawiązywania kontaktów zarówno pod kątem przyszłej współpracy naukowej, wymiany okazów, jak i towarzyskich.

MIEJSCE

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn

WAŻNE TERMINY

Termin nadsyłania zgłoszeń na seminarium to 04.09.2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Termin nadsyłania abstraktów (osoby chcące wygłosić referat podczas seminarium) to 04.09.2020 r.
Abstrakty proszę przesyłać na adres konrad.blutstein@pwr.edu.pl

Udział w XI Seminarium Meteorytowym jest bezpłatny.

WZÓR ABSTRAKTU I POSTERU

>>> WZÓR (*.DOC) <<<

Zachęcamy do podzielenia się własnymi wynikami badań i dociekań naukowych, zaprezentowania ciekawostek z dziedziny meteorytyki i astronomii, przygotowania referatów i posterów.

Streszczenia referatów powinny być przygotowane w edytorze MS Word. Rozmiar arkusza A4, marginesy 2,5 cm (wszystkie). Tekst, pisany czcionką Times New Roman, powinien być zorganizowany w porządku: w górnym prawym rogu słowa kluczowe (czcionka 9 pkt, pismo pochyłe (kursywa)), następnie po lewej stronie (wielkość czcionki 11 pkt) imię i nazwisko autora (autorów), oraz afiliacja, na środku tytuł (wielkość czcionki 13 pkt). Tekst główny (wyjustowany, czcionka 11 pkt) i na końcu spis literatury (czcionka 9 pkt). Sugerowana objętość streszczenia nie powinna przekraczać trzystu słów (jeden arkusz A4), w streszczeniu można umieszczać kolorowe ilustracje.

KOMITET NAUKOWY

• prof. Łukasz Karwowski – Uniwersytet Śląski, Honorowy Prezes PTMet
• dr hab. Tadeusz A. Przylibski, prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska, Prezes PTMet
• dr Jacek Szubiakowski – Dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego
• dr Jadwiga Biała – członek Komisji Naukowej PTMet
• dr Agata Krzesińka – University of Oslo, członek Komisji Naukowej PTMet

KOMITET ORGANIZACYJNY

• Elżbieta Plucińska – przewodnicząca
• Konrad Blutstein – sekretariat
• Paweł Zaręba – grafika, strona internetowa seminarium

PROGRAM SEMINARIUM

Program do pobrania

ZAKWATEROWANIE

Rezerwacja noclegów odbywa się we własnym zakresie.